Skočiť na obsah


Fotografia
* * * - - 1 hlasov

Podozrenie na Aspergerov syndróm

Napísal: Tomáš , 24 október 2016 · 6 478 Zobrazení

tomáš aspeergerov syndróm psychológia správanie

Aspergerov syndróm

 

Mnohí lekári nemajú radi keď si pacient doslova vygoogli svoju diagnózu a ide s tým do ordinácie že čo mu je. Toto spomínal nejeden lekár že sa mu to nepáči. Aj vy ste spomínali že nemám sa chytať každého stebla za každú cenu len za to že niekto spomenul AS tak sa idem pototo z toho že ano ano ja ho mám, bez akejkoľvek návštevi odborníka ktorý by to potvrdil. Ale predsa ako čítam o tom v encyklopédii tak dosť som sa v tom našiel a citujem vám zopár vecí z toho aj s komentármi:

Pri Aspergerovom syndróme sa prejavuje narušenie v oblasti sociálnej interakcie, komunikácie a vzorcov správania. Prejavuje sa zníženou kvalitou sociálnej interakcie, vyžadovaním rituálov, obmedzeným alebo netypickým využívaním gestikulácie, stereotypnými záujmami, netypickou prozódiou alebo pedantickým vyjadrovaním, problémami s porozumením irónie, humoru. Je pre nich náročné pochopiť ktoré správanie je primerané situácii a kontextu a ktoré nie. Nerozumejú významu slušnosti a zdvorilých gest, uniká im zmysel spoločenských formalít. Je pre nich problematické prijímať a primerane vyjadrovať komplimenty, kritiku či gratulácie.

Sú vám tieto veci povedomé keď čítate istého člena fóra? A keď aj píšem o prúseroch s kamarátmi, kolegami, ľuďmi všeobecne tak to tam sadne ako vyšité. Že prečo tie prúsery napríklad vznikajú? Tu je vysvetlenie.

Jedinci s AS majú značný problém s porozumením úmyslov, myšlienok, pocitov, túžob a zámerov iných. Na základe mimiky a gestikulácie a ďalších náznakov pomerne presne odhadnúť pocity a postoje ostatných. U jedincov s AS je však táto schopnosť oneskorená alebo narušená, často nedokážu porozumieť jemným neverbálnym signálom, napríklad výrazu tváre alebo tónu hlasu. Je pre nich náročné podľa mimiky, prozódie alebo gestikulácie odhadnúť mentálny a citový stav druhého človeka. Kvôli tomuto nedostatku často nesprávne odhadnú pocity druhého človeka a nezareagujú očakávaným a primeraným spôsobom, čo býva mylne interpretované ako chýbajúca empatia. Problém však obvykle nespočíva v nezáujme o toho druhého, ale v neschopnosti čítať reč tela.

Toto sedí na mňa zase ako vyšité!

Tony Attwood upozorňuje na problémy, na ktoré narážajú deti, dospievajúci i dospelí s AS pri vytváraní priateľstiev. Domnievajú sa, že ak si niekoho obľúbia, ten druhý k nim má rovnako intenzívny pozitívny vzťah. Kvôli svojmu nedostatku v „čítaní“ neverbálnych signálov často nepostrehnú náznaky toho druhého, že o vzťah záujem nemá.

A sme doma že? Odpradávna sa mi stáva presne toto. Ani neviem ako ale ľudí unavujem a odpudzujem už len svojou prítomnsťou. Potom sa čudujem že prečo veď nesmrdím, niesom chuligán, zlodej, násilník tak prečo? Tu je odpoveď! Aspergerov syndróm. Napríklad to ako zbožňujem a chválim game či axela pritom oni by ma najradšej utopili v lyžičke vody...

Ak sa jedincovi s AS predsa len podarí nadviazať priateľský vzťah, je pre neho náročné priateľstvo udržiavať. Potrebuje poradiť, ako často sa má kamarátovi ozvať, o čom sa s ním má rozprávať, aké darčeky mu má kúpiť, ako riešiť konflikty a nedorozumenia.

A méte to tu! Už sa nemusíte čudovať prečo sa niekedy pýtam úplne triviálne veci... Ako to mám povedať, prečo to nemôžem povedať, čo mám urobiť keď on urobil to a tamto, a prečo to tak je atď...

sociálny kontakt radi a často iniciujú, nevedia však posúdiť primeranosť svojho správania, a preto sa často správajú nevhodne: dotýkajú sa cudzích ľudí, vstupujú do osobného priestoru druhých, oslovujú na ulici neznáme osoby a rozprávajú im o svojich špecifických záujmoch a podobne. Toto správanie odoláva pokusom o zmenu, pretože tieto deti majú problém porozumieť pravidlám sociálneho správania i kontextu situácie. Radi dokola rozprávajú o svojich zvláštnych záľubách, bez ohľadu na záujem poslucháča. Majú neobvyklú, bizarnú mimiku a neprimeraný očný kontakt ("zízajú" druhým do očí). Predstava, že ľudia s AS neprežívajú emócie, je mylná. Mnohí majú hlboké a intenzívne pocity, nedokážu im úplne porozumieť a vyjadrovať ich sociálne prijateľným spôsobom.

A tu máme to axelovo tvrdenie že zízam na ľudí ako úchylák... Aj keď to ja tak nemyslím iba tak pôsobím navonok aj keď ním niesom. Vysvetlenie je opäť len AS... Hlavne tá posledná veta zvýraznená že?

Vo vyjadrovaní emócií chýba jemnosť, svoje sklamanie, úzkosť alebo smútok prejavujú príliš intenzívne. Často sa objavujú silné záchvaty hnevu, ktoré vyvolá relatívne triviálna udalosť. Rovnako sa stáva, že jedinci s AS svoje emócie vyjadria príliš otvorene v nevhodnej situácii a uvedú kamaráta alebo skupinu rovesníkov do rozpakov.

Tak toto ste milí fórumáci už neraz u mňa zažili. A tak isto aj na pokeci keď mi už asi 30-ta ženská neodpísala som sa tak nahneval že som tej poslednej vulgárne vynadal. Takisto aj to že som si X krát zrušil konto na sociálnych sieťach a po ukľudnení som sa opäť zaregistroval. To mazanie príspevkov na PF a tak ďalej.

Napriek normálnemu kognitívnemu vývoju a dobrej slovnej zásobe majú často problém s pragmatickou zložkou reči – je pre nich náročné viesť plynulú konverzáciu. Často vedú dlhé monológy o svojich obľúbených témach bez ohľadu na to, či daná problematika poslucháča zaujíma alebo nie. Notoricky skáču svojmu partnerovi do reči. Dôvodom týchto prerušení je problém odhadnúť, kedy nastane vhodný moment vstúpiť do rozhovoru. Ľudia s Aspergerovým syndrómom sa potrebujú naučiť počúvať partnera v konverzácii, vyjadrovať a prijímať komplimenty a kritiku. Jednotlivci s AS majú tendenciu chápať mnohé symbolické alebo obrazné vyjadrenie doslovne, mätie ich irónia, humor, sarkazmus.

Aj to zvýraznené fórumáci veľmi dobre poznajú že? A už vieme prečo si zo mňa uťahujú a potom mne rupnú nervy a pohádam sa snimi alebo to vôbec nechápem o čo im ide. Tí ľudia to potom vidia že som akýsi čudný a o to je to pre nich zábavnejšie a začína sa šikana. Najprv v jemnejšej podobe taká tá psychická a neskôr aj fyzická (ako to kreslenie penisov na moju skrinku, vhodenie použitého prezervatívu do našej schránky, leták z bordelu strčený do mojej skrinky a končí to pri sťahovaní nohavíc atď.).

Štúdie naznačujú, že minimálne 75 % detí s Aspergerovým syndrómom trpí poruchou pozornosti (ADD). Pozornosť sa skladá zo štyroch komponentov: schopnosti udržať pozornosť, sústrediť sa na relevantné informácie, presmerovať pozornosť a pamätať si to, na čo človek sústredil svoju pozornosť. Jedinci s AS majú problémy so všetkými štyrmi zložkami pozornosti.

Tu je to jasne napísané prečo som nezvládal učivo na ZŠ ani na učňovke, a prečo nezvládam pracovné postupy. Jediné školenia a kurzy ktoré mám som spravil cez úrad práce a to veľmi dobre vieme že je to schválne urobené tak aby prešli všetci...

Aspergerov syndróm je často spojený s motorickou neobratnosťou.

O tomto sme už toho prebrali dosť...

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Písať komentáre a diskutovať k tomuto blogu môžete na fóre v mojej téme :)

 

Zdroj: Wikipedia


Najnovšie komentáre

Najnovší návštevníci

 • Fotografia
  Proteus
  29. júl 2019 - 12:56
 • Fotografia
  Hellé
  15. máj 2019 - 10:36
 • Fotografia
  boss123
  2. máj 2019 - 14:49
 • Fotografia
  tyso
  23. apr 2019 - 09:24
 • Fotografia
  Darkman
  23. apr 2019 - 06:04