Skočiť na obsah


Fotografia
* * * - - 1 hlasov

ALEXANDER DUBČEk

Napísal: Obrien , 01 november 2006 · 152 Zobrazení

Alexander Dubček

Dnes ubehlo 14 rokov od smrti jedného z najväčších Slovákov , Alexandra Dubčeka.
Alexander Dubček sa narodil 27.11.1921 v Uhrovci , v dome , kde sa před vyše 100 rokmi narodil národny buditeľ Ľudovít Štúr.V roku 1925 sa mladí Alexander spolu s rodičmi , členmi družstva Interhelpo , vysťahoval do ZSSR , dnešného Kirgizstanu .Krátko potom , ako sa vrátil v roku 1938 do ČSR vstúpil do vtedy už ilegálnej KSS a zapojil sa do protifašistického odboja , ktorý vyvrcholil Slovenským národnym povstanim , kde bol pri ústupových bojoch zranený.Po skončení vojny Alexander Dubček vystriedal veľa politickych funkcií , ale azda najdôležitejšia chvíľa preňho a pre celý český a slovenský národ prišla vtedy , ked 5.1.1968 vystriedal Novotného na poste prvého tajomníka ÚV KSČ.Z jeho príchodom omládla aj celá československá spoločnosť , ktorá už dávno prestala veriť , že buduje lepšie zajtrajšky.Dubček mal před sebou tažkú úlohu , pozdvihnúť upadajúcu hospodársku situácie a zlepšiť dôveru spoločnosti ku KSČ , kt. Bola vtedy nulová. Pokúsil o niečo , čo nemalo v histórii obdobu , o socializmus s ľudskou tvárou , nie bolševizmus a stalinizmus , ktorý sa sám nazýval ľudová demokratický , alebo socialistický. Umelo vytvorené manifestácie vystriedali vystriedali spontánne , ľudia uväznani kvôli svojmu presvedčeniu sa vďaka amnestii dostali na slobodu.Mnohí neprajníci hovoria , že Dubček bol zaritý komunista , ale potom už nevedia vysvetlit , prečo úplne zničil nosný pilier komunizmu zvaný cenzúra.Jedno z najšťastnejších období v histórii Československa netrvalo dlho , zničili a podupali ho okupačné vojská piatich armád , ktoré pod zamienkou “kontrarevolúcie“ zničili pokus o lepši,prosperujúci a spravodliveší socializmus.Po 21. augiste 68´ nastala pre celú republiku doba temna , Dubček opúšťa v roku 1969 kreslo 1. tajomníka ÚV KSČ , v roku 1970 sa nakrátko stáva veľvyslancom v Turecku , až nakoniec opúšťa KSČ a stáva sa radovím pracovníkom.Na miesta reformátorov nastupujú zrádcovia Husák,Biľak a spol.Počas roku 1968 republiku opustilo 200 000 občanov .Ale asi najväčšia česť patrí tým , čo tu zostali a 20 rokova boli tu na všetky klamstvá,ponižovenia a čistky sami.Alexander Dubček sa vrátil do politiky , až po roku 1989 , jeho sen , že rok 1989 môže byť pokračovaním roku 1968 nevyšiel , pokriky na uliciach “ Dubček na hrad“ vystriedali pokriky “ Havel na hrad“ a jemu zostala funkcia predsedu Národného zhromaždenia. Napriek všetkému s niekdajšou silou bojoval proti silnejúcim snahám o rozdelenie republiky , jeho boj prekazila vážna autonehoda 1.9 1992 , na následky ktorej 7.11 1992 umiera veľký člověk , veľký európan Alexander Dubček.Práve jeho najcharakteristickejšia vlastnosť, ľudskosť , ho doviedla k úpadku , možno bol až príliš dobrý , možno až príliš veril v ľudskú dobrotu , veď práve ľudia , ktorým najviac pomohol ho zradili.Dubček je príkladom , že život smrťou nekončí ,práve naopak , stále žije ako symbol ľudskosti nielen na Slovensku , ale v celom svete.

  • 0Najnovšie zápisy

Najnovšie komentáre