Skočiť na obsah


Fotografia
- - - - -

Len tak...národnosť,národnostná menšina.

Napísal: Jozef50205 , 22 január 2008 · 129 Zobrazení

Po dlhšiom čase zasa len tak, .... národnosť, národnostná menšina. Neviem ako začať, pretože u nás je to dosť citlivá téma, alespoň pre niektorých určite , no skúsim to z tejto strany, zo života, lebo život je neodškriepiteľne ten najlepší učiteľ i keď netvrdím,že prežité roky sú patentom na rozum. Moje rodisko bolo vždy , aj historicky , troj až štvorjazyčné , kde sa stáročia stretali, ale aj spolu žili,spolunažívali, a pripomínam iba v dobrom, tri národnosti , ak nerátam pôvodných obyvateľov: Nemecká,Maďarská,Rusínska a Slováci.Počas môjho dectva najpočetnejší boli už samozrejme Slováci, ale nie vždy bolo tak.
Po porážke Uhorskeho kráľa Belo IV. Tatarmi v 1241 roku hŕstka pôvodného Slovanskeho obyvateľstva sa zachránila v hlbokých lesoch Slovenského raja a v podstate táto časť kráľovstva bolo doslovne vyľudnená, čo poriešili následné kolonizácie pod patronátom samotných uhorských panovníkov, čomu predchádzalo ukončenie sporov so západnými susedmi,keď ešte za vlády Belo III. v roku 1189 Bratislavu, vtedy *Brezburc / ale od roku 1002 uhorski kronikári uvádzajú Poson a od roku 1165 Posonium, čo aj v stredoveku toto pomenovanie ostáva aj v latinskom jazyku/ sa na dlhší čas stáva Bratislava miestom zdržiavania nemeckého cisára Fridricha I. Barbarossu, kde získaval nových bojovníkov do tretej križiackej výpravy , je akousi predzvesťou ukončenia dlhých sporov na západnej hranici Uhorska, ktoré pretrvalo skoro celé 12 . storočie, čo začiatok konca týchto nezhôd dalo aj zasnúbenie dcéry uhorského panovníka Ondreja II. , Alžbety / po smrti vyhlásená za svätú / za durinského landgrófa Ľudovíta IV. v roku 1211.Boli to múdre ,prezierave rozhodnutia iba na chválu Uhorských panovníkov, najmä Belo IV. ktorý svojím " HOSPITES " = hostia= pozýva do kráľovstva s udelením mnohých výsad kolonistov nemeckého pôvodu ,čo historicky vo veľmi malom časovom úseku jasne preukázalo správnosť krokov Uhorských panovníkov v celkovom napredovaní ako remesiel,výstavbe miest, ale aj obchodu a celkového blahobytu Uhorska. Skorý rozkvet nastal nielen v oblasti Bratislavy, ale aj dalších regiónov dnešného Slovenska, všade tam kde sa usadili , či už Nemci, neskoršie aj Maďari a Valašskou kolonizáciou aj Rusnáci, najsamprv všade , kde sa darilo baníctvu, neskoršie a hlavne dalšiou Valašskou kolonozáciou na celom územi dnešnej východnej časti Slovenska.
Ale dosť histórie. Trojjazyčnosť bola v tejto oblasti Slovenska nutná,potrebná a jednoducho bez nej sa skoro nik nezaobišiel, i keď už v mojom detstve nemecká hantýrka bola veľmi zriedkava, veď po porážke Nemecka bola táto národsnoť tak zdecimovaná, že mnohé dediny ešte 10 - 15 rokov po vojne mali prázdne domy, gazdovstvá a mali problém dostať tam slovenské obyvateľstvo, ale predsa len bol som svedkom v tom čase ich prekrásnej reči - mantačtiny, aj neskoršie už ako študent gymnázia som mal v triede spolužiakov Mantákov, kde doma bol dorozumievacim jazykom mantáčtina akési saské pôvodne nárečie/ ak sa mýlim opravte ma /, ale fakt toto už boli doslovne iba zbytky tejto národnosti. Podobne ako nechválne dopadla táto národnosť neobišlo to ani národnosť Maďarskú. Nebola síce ani v minulosti nejako rozšírená v našej oblasti, ale predsa bola, skôr to bolo na Gemeri, teda južnejšie, ale predsa ešte ako chalpec som veľmi často počúval maďarskú reč najmä u starších. Teraz , v tomto čase, bohužiaľ roky a asimilácia urobili svoje, i keď v našom náreči a náreči v tejto oblasti sa zachovalo množstvo maďarských, podobne ako nemeckých a rusnáckych výrazov.
Ako sa žilo v tomto tak národnostne pestrom regióne? Život tu bol veľmi tvrdý, ale vždy v národnostnej zhode, bez konfliktov, čo bolo dobré pre Nemca bolo dobré aj pre Rusnáka, Slováka i Maďara, čo bolo zlé pre Slováka , bolo zlé i pre ostatných. Mnohé sa pokazilo až počas II.svetovej vojny, keď viaceri mladí Nemci vstúpili aj do jednotiek SS a Horthy obsadil juh, čo pokazilo celkovú atmosféru spolužitia, ale aj napriek tomu národnostné trenice neboli, stále vedľa seba pracoval, či Nemec, Slovák aj Maďar a bez toho , aby si vyhadzovali niečo na oči, veď žiť sa muselo. Nebolo by od veci mnohých , aj tých čo si hovoria politici nejako preposlať do minulosti, alebo len tak na štúdia histórie týchto regiónov, nech by veru videli , ako sa dalo žiť v zhode, priateľstve, úcte a vzájomnej pomoci Slováci,Nemci,Maďari, Rusnáci na malom územi južného Spiša, Gemera ,ale aj iných regiónov, kde pôsobili národnostné menšiny.
Takže len tak ..... národnosť, národnostná menšina

  • 0Náhodný obrázok z albumov

...dokvitli / v pozad

Hľadať v mojom Blogu

Najnovšie komentáre

Kľúčové slová

    Moje albumy vo Fotogalérii