Skočiť na obsah


Fotografia
- - - - -

Pokoj VEĽKEJ NOCI.

Napísal: Jozef50205 , 21 marec 2008 · 185 Zobrazení

Zelený štvrtok,Veľký piatok,Biela sobota..... Vzkriesenie , Christus Voskres -Vojstines Voskresy. Trojdnie začiatkom večera Zeleného štvrtka,Veľký piatok: umučenie Pána Ježiša Krista, Biela sobota:pochovanie nášho Pána, Nedeľné ráno:Vzkriesenie,vstanie z mŕtvych Ježiša Krista.Určite každý bude so mnou súhlasiť trojdnie , veľkonočné slávenie má obrovský význam v živote kresťanov, no nielen nás. Posledná Pánova večera , ako aj nasledujúce udalosti tak významné nielen pre kresťanov, ale aj ľudstvo ako také bola práve v období významného sviatku Židov slávenia Paschy . Musíme si uvedomiť, že náš Pán bol pravoverný Žid, a ak chceme iba v minime chápať tieto najväčšie udalosti Kresťanov ,akou je Veľká Noc, musíme najprv pochopiť prastarý židovský zvyk slávenie Paschy, bez toho to jednoducho nejde. Ježiš slávil pred svojou smrťou tento sviatok Paschy so svojimi apoštolmi, ako je to aj napísané v evanjéliach, ale aj v 1.liste sv. Pavla Koryntským. A toto významné slávenie aj našich apoštolov so svojím Učiteľom,svojím Pánom, Rabim nazývame i Poslednou Pánovou večerou.Veľmi dôležitý moment v kresťanstve.Tu totíž náš Pán Ježiš Kristus ustanovil dve veľmi dôležité SVIATOSTI : Sviatosť Eucharistie - eucharistická obeta tela a krvi, keď pri večeri vzal Ježiš do rúk chlieb a dobrorečil,lámal ho a dával učeníkom hovoriac:"Vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.... ",a sviatosť kňažstva - keď Ježiš vyzval apoštolov by prejavovať bratsku lásku voči všetkým tým, že im umyl nohy. Posledná večera Pána je aj posledným upozornením na zradu, ktorá sa na neho chystá,čo o niekoľko hodín sa stalo skutočnosťou,ako stálo v proroctvách, a v záhrade Geceman bol zchytaný,učeníci ho opustili,rozutekali sa a Peter zaprel Ježiša trikrát,tak ako mu predpovedal,Ježiš bol súdený a odsúdený, tak ako najposlednejši lotor,bol mučený, bičovaný, zavrhovaný,potupený,nasadili mu trňovú korunu na znak kráľa židov,na Golgotu si niesol " svoje " drevo ,na ktoré bol pribitý,kópiou vojaka mu bola podávaná hubka napustená octom, nad jeho hlavou mu bolo dané označenie I. N. R. I. / Iesus Naseremus rex Iudeorum /. Náš Pán trpel,veľmi trpel a nielen fyzicky. Ukrižovaný bol o deviatej hodine,na kríži trpel do tretej popoludní. Vojak Pánovi kopijou prebodol bok.Trpel za človeka, za celé pokolenie človeka.
Vyvrcholením trojdnia je nedeľná slávnostná Vigília, vstanie z mrtvych,Vzkriesenie nášho Pána, víťazstvo nad smrťou.Tento moment , VZKRIESENIA Ježiša Krista sa prelína celou našou kresťanskou vierou , je základným kameňom našej viery.
Prajem všetkým požehnané sviatky Veľkej noci,pokoj a lásku v každej rodine, každému človeku nech je akéhokoľvek náboženstva. Nech vzkriesenie nášho Pána prinesie užitok všetkým,celému ľudskému pokoleniu.

  • 0Aj tebe Jozef príjemnú Veľkú noc, veľa vody, šibačov a vajec :)
    • 0

Náhodný obrázok z albumov

odkvitajú

Hľadať v mojom Blogu

Najnovšie komentáre

Kľúčové slová

    Moje albumy vo Fotogalérii