Skočiť na obsah


Fotografia
- - - - -

/ IV. / Oči.

Napísal: Jozef50205 , 13 február 2009 · 205 Zobrazení

Doposiaľ si o tom, čoho si svedkom na vlastné oči, iba čítal. Skreslené dobové kroniky nemohli nijako zachytiť to, čo ti ja umožňujem teraz a tu . Pozri na tých zarastených a strašne zapáchajúcich bojovníkov kresťanskej viery. Len pre zaujímavosť môžme si vypočuť ich rozhovory. Počúvaj dobre !
No, a teraz sa vyjadrí, ak vôbec dokážeš nájsť na tieto ich výjavy nejaké vhodné slová. Si očitým svedkom ,a toto nie je sen, toto sú skutočné udalosti , ktoré sú zaznačené vo vašej histórii Ježišovej cirkvi, ako prinavrátenie svätého hrobu vášho Spasiteľa do lona vašej viery. Sám vidíš o čo vždy šlo a ide. Je to bohatstvo,moc,sláva, tituly,nadvláda,korisť,ale tiež celá plejáda odporných, až zvieracích pudov: Všade prítomná krvilačnosť,zbojstvo,vraždenie z potešenia,znásilňovanie nielen žien,ale aj detí a dokonca i chlapcov. Ale veď toto váš Vykupiteľ nikde nehlásal.Alebo sa mýlim? Ako to vlastne je?
Ráno sa pomodlia,prežehnajú,vypočujú Jeho slová z Knihy,príjmu Jeho telo a krv ,prehltnú, a sú jedno telo, i sadnú na koňa pod vlajky vašich Svätých včítane vlajky vašej Presvätej Matky Božej, ktorú tak radi označujete Nositeľkou života, a bojujú... Vidíš oni bojujú a sú hrdinskí, pretože sa ruvajú s cvičenými vojakmi , nepriateľom, ale prejdime tieto momenty, keď vaše kresťanské vojsko už zvíťazilo a nič im nebráni v ceste k Svätému hrobu, ale oni bojovníci Ježiša Krista opojení krvou neveriacich bojovníkov pokračujú v zabíjaní,kým ich únava nepoloží. A teraz sa pozeraj ! Vidíš tú zhrbenú starenu pri múre , ako dvíha ruky k nebu?Čo myslíš, že robí?Prosí Boha. Ver mi, prosí toho istého Boha, ktorému sa klaniaš aj ty. A teraz vidíš toho kresťanského vojaka? Kráča k nej. No nemyslí si,že jej ide podať vodu alebo chlieb.Tá žena, ako vidíš je bezbranná, nijako neznamená nebezpečenstvo a podľa veku už nemôže najskôr ani rodiť potomstvo, ale napriek tomu ju ten vojak podreže,presne tak, ako to doma robí s ovcami, veď ty to poznáš, tiež si to robil nespočetnekrát. Nie nebude mrhať svojou silou, sekať a bodať,iba jedným ťahom ostrého noža ju zareže a bude ho to tešiť,pretože zbavil svet jedného neveriaceho, ale pritom, vidíš tie ruky? Stále prosí Boha . Ak chceš, prekazím to . Viem, nemôžeš hovoriť, ale ešte neprišiel čas rozviazať ti jazyk. Ale predsa len, ponechám voľný priebeh dejom , čo sa má staťm, nech sa stane a nebudem riadiť osud, a ty nech si svedkom ohavnosti človeka bažiaceho po bohatstve koristi, moci ,osobnom prospechu na všetkých úrovniach skrývajúc sa pritom za Boha a jeho Syna. Ak si dobre pozeral do ich očí, nič ľudského si tam nenašiel a to hovoríte, že viera v Ježiša je predovšetkým láska,a že aj v nepriateľovi je nutné hľadať dobro. Tak teraz si a ešte budeš svedkom, ako to je v skutočnosti. Sľúbil som ti, že uvidíš tú mladú rodinu s ktorou si stretol ako prvou. Musím ťa upozorniť,že to nebudú pekné pohľady. Sme v dome, ako na začiatku tejto púte: Vidíš, čo sa deje? Práve si svedkom ako znásilňujú matku tých roztomilých detí, ktoré iný vojak podrezáva, ako veľkonočné jahnence, iba tá najstaršia je na tom najhoršie, lebo ju najprv všetci znáslnia a potom vykuchajú,ako ako prasiatko.A ich matka? Pozeraj sa ! Posledný vojak ktorý si s ňou užije ju jedným ťahom noža podreže a spolu s jej manželom ich zavesia dole hlavou na bránu domu. Všetko čo sa hodí vojaci ukradnú,a hodí sa im všetko. nO a teraz ti rozviažem jazyk a môžeš začať:" Neviem, čo by Ste chcel počuť, ale samozrejme mám svoj názor a vedzte je úplne odlišný od toho čo mi tu chcete aj prakticky dokumentovať a presvedčiť ma o mojich omyloch. Nie som historik, nie som teológ, ale viem, že ani takéto Vami nanútené potulky časovou osou nič nemôžu zmeniť na presvedčení,že Boh je láska a to najlepšie, čo sa mohlo človeku dostať. Cesta viery v jednorodeného Syna a jeho Otca nebola jednoduchá,ako v prvopočiatkoch, tak aj neskoršie a ako každá ideológia aj táto mala svoje obete, i keď veľakrát nevinné. Nie, nie je to ospravedlniteľné, ale Vy ste Padlý anjel, veľa ste toho videli aj počuli,Vy a Vaši verní ste boli všade a ste všade,tak ako Najvyšší, tak aj Vy, tak mi povedzte: Ako by vyzeral svet, ak by viera v Ježiša bola iba niekde v ústraní,niekde na okraji,bez možného vplyvu na dianie vo svete v rokoch minulých? " Človek červík chceš vedieť až príliš mnoho a kto tu dáva otázky som ja, ale neverím, že tak inteligentné indivíduum by nemalo na toto názor, ale poviem ti to: Planéta Zem,galaxia, aj celý vesmír by boli presne také, ako teraz. No takáto odpoveď ťa určite neuspokojí, takže vedz ja a moji pomocníci by sme mali aj v takom svete vždy veľa povinnosti a práce. Keď človek sklamal môjho bývalého spoločníka, dostal do daru aj mnoho vlastností strpčujúc mu život, a nemusím tie vlastnosti menovať, poznáš ich a aj sám si ich nositeľom, a tie vlastnosti sú na ľudskom pokolení do skonania vekov, i je to jedno o akú rasu sa jedná, prapôvodne bol iba človek bez rasovej príslušnosti. A ideme k podstate, tie spomínané vlastnosti, či v menšej alebo väčšej miere sprevádzajú všetkých ľudí,či sú to biely,čierny,žltý,budhisti,muslimovia,kresťania, kabalisti,ateisti, krovaci,američania,sikhovia,európania, demokrati,komunisti a dokázali ste zavrhnúť všetko, čo bolo pripravované mnohé veky iba pre vás. Viem to,bol som tam a bol som účastný toho veľdiela . Ty človek ani nevieš, koľkokrát vás ľudí váš Stvoriteľ vyviedol z apokalypsy, odvrátil koniec vášho rodu, ale to teraz nebudem s tebou riešiť. Poviem už iba toto: A ty už budeš vedieť urobiť záver: Kristus a za výdatnej pomoci svojho Otca bola najlepšia alternatíva pre svet vtedy,teraz aj v budúcnu a iba na vás bolo a je ,ako sa toho zhostíte. Viem, že by si chcel niečo k tomu dodať, ale nateraz ti to nedovolím, i keď som čakal z tvojej strany inú odozvu na krvavé udalosti, ktoré si mal možnosť vidieť v časovom posune niekoľkých storočí . Nie toto nie je koniec a presvedčím ťa, aby si prešiel na moju stranu.

  • 0Náhodný obrázok z albumov

Lieskovec.

Hľadať v mojom Blogu

Najnovšie komentáre

Kľúčové slová

    Moje albumy vo Fotogalérii