Skočiť na obsah


Fotografia
- - - - -

Venuša,Jupiter....

Napísal: Jozef50205 , 16 január 2009 · 299 Zobrazení

...v minulých týždňoch susedia na oblohe, iba tak, kúsok od seba,žiarili si len čo slnko schovalo svoje lúče, a hľadíš na tu hviezdnu krásu, ktorá je časovo obmedzená, asi tak ako všetko okolo nás a teda aj na tej oblohe. Nočná,hviezdna obloha vždy úchvatné,večné divadlo.Kto z nás neobracia pohľady na tú nebeskú krásu tvorenú miliardami rokov od veľkého tresku,až po vznik života možno nielen na našej modrej planéte. A tak naša Zem v rámci slnečnej sústavy , našej galaxie Mliečna cesta si len tak letí naším vesmírom, už nejakých " pár rokov " a od istého času aj MY Homo sapiens si len tak letíme,žijeme,rozvíjame a možno vekmi, ak nám bude osud vesmírnych ,galaktických udalosti priať, čo je veľmi ťažko predpovedať, sa človek dostane na najbližšiu planétu našej planetárnej sústavy a možno aj ďalej do našej galaxie alebo k najbližšej galaxii Androméda. No , ale tu je dôležitý ten " OSUD GALAKTICKÝCH UDALOSTI, " o ktorom môžme s určitosťou povedať:Neovládame,nepoznáme ho,nevieme čo nás čaká, ale robíme všetko preto, aby to tak nebolo. Podľa výskumov planéta Zem mala v minulosti niekoľko veľmi nepríjemných vesmírnych návštevníkov, čoho dôkazom je viac ako stopäťdesiat kráterov na našej planéte a nespočetné množstvo aj na našom stálom spoločníkovi Mesiac a podľa všetkého frekvencia neočakávaných návštev je oveľa vyššia, ako vedci doposiaľ predpokladali, čo prakticky nasvedčujú ďalšie a ďalšie závery podrobných rozborov nielen pôdy,ale aj vzoriek odobratých ľadovcov, kde sú jasné dôkazy klimatických zmien planéty aj vplyvom vesmírnych telies. Výskumy v tejto tak životne dôležitej oblasti pre život človeka pokračujú a sú vynakladané nie malé prostriedky,a prvé dôkazy jasne ukazujú, že život na našej planéte môže byť ohrozený oveľa skôr ako sa predpokladalo,keď tí najodvážnejší hovoria o možnej menšej kolízii s vesmírnym návštevníkom niekedy koncom tohto tisícročia, iní radšej mlčia a využívajú maximálne to, čo momentálne technická dostupnosť umožňuje pri získavaní nových a nových informácii i tohto druhu. Podľa momentálneho stavu, aký máme prehľad o vesmírnych telesách, ktoré sú ako tak zmapované, by sa zdalo, že všetko je veľké O.K. a robí sa maximum preto,aby bolo čo najviac informácii o možnej kolízii s našou planétou. Nie je nutné vysvetľovať,že vesmír je v podstate veľké riedke chladné prázdno, kde medzihviezdny, medzigalaktický priestor predstavuje podstatnú časť hmotnosti celého vesmíru tvorený kozmickým prachom,kozmickými plynmi, a zbytok telesami v podobe hviezd,planét,červených,hnedých trpaslíkov, ako zbytky vyhorených hviezd a taktiež čiernymi dierami,supermasívnymi čiernymi dierami,ktorá je aj v strede našej galaxie pomenovaná "Sagittarius A " podľa meraní tento objekt je o hmotnosti rádovo 2,6 miliónov nášho Slnka stlačený v priestore o polomere 17 svetelných hodín,t.j.120 astronomických jednotiek (6,7578 miliard km) o ktorých sa dokopy veľa nevie, i keď po spojazdnení naj urýchľovača častíc budeme o niekoľko rokov múdrejší, ale taktiež kométami,asteroidmi malými planétkami,metoritmi, ktoré sú v podstate súčasťou našej slnečnej sústavy, ale predsa naša zemská príťažlivosť nemôže nijako súťažiť s takým susedom, ako je Jupiter,plynný obor tisíc stotridsať krát objemnejší od našej planéty a teda v rámci slnečnej sústavy schytáva najviac vesmírnych tulákov,ako naposledy kométu Shoemaker-Levy 9, čo bolo udalosťou storočia na základe ktorej sa zmenil aj pohľad už nielen vedcov astronómov, ale aj politických predstaviteľov vyspelých štátov na možné kolízie aj s takýmito veľkými i niekoľko tisíc metrovými vesmírnymi útvarmi, ktoré by mohli znamenať zánik života našej planéty. ktorí sa pohybujú vo vzdialenosti asi dvoch svetelných rokov, kde ešte existuje účinok gravitácie našej hviezdy, čo je asi tritisíc násobok vzdialenosti od Slnka k Plutu a tento priestor sa vyznačuje nespočetným množstvom komét,ani odhadom to zatiaľ nie je možné zistiť, ale tí odvážnejší hovoria o stovkách miliard,iní o bilónoch , je to pozostatok prvotnej hmoty pri formovaní sa slnečnej sústavy, i je pomenovaný, ako Oortov oblak podľa holandského astronóma Jana Hendrika Oorta, ktorý ako prvý prišiel s hypotézou pravdepodobnej existencie mraku s nespočetnými večne zamrznutými ľadovými útvarmi, kométami. Kométy prichádzajúce z Oortovho oblaku sú vesmírnymi pútnokmi s dlhou peridiocitou, ktorá sa pohybuje v časovom vyjadrení viac ako 200 rokov.Takouto kométou, ktorú mala možnosť naša generácia vidieť bola Hale-Bop zapísaná ,ako najjasnejšia,najväčšia a najdlhšie pozorovateľná, až osemnásť mesiacov sme mali možnosť sledovať toto nebeské divadlo,ktoré minimálne 2600 rokov ľudské oko určite v jej podaní neuvidí, i keď jej posledná návšteva sa uskutočnila v prepočte po 4200 rokoch,no obrovská gravitácia plynného obra Jupitera jej dráhu upravila natoľko,že návrat sa skrátil o 1600 rokov. Oortov oblak možnože neskončil s nádielkou prekvapení a nejaké vesmírne telesa ešte naša generácia uvidí a len dúfať,že to nebude to posledné,čo uvidíme. Prečo taká skepsa? Posledné výsledky výskumov nielen vesmíru , ale aj
všetko čo s našou planétou súvisí, od zloženia hornín a zmien zloženia, ako aj ľadovcov už mnou spomínané padli prvé, ale sú to zatiaľ iba úvahy,že naša Zem mala oveľa viac dramatických návštev z vesmíru, ako sa predpokladalo a preto aj posledná a pozorovaná kolízia kométy Shomaker-Levy s Jupiterom donútila americkú vládu vraziť nemalé finančné prostriedky do monitorovacieho systému, strážného systému Sentry založeného na niekoľkých orbitálnych teleskopoch schopných sledovať viditeľné aj infračervené žiarenie a tak identifikovať možné kolízne vesmírne objekty, ktoré po vyhodnotení " KOLÍZIA " by mali byť vychýlené zo svojej dráhy raketami s jadrovými hlavicami. Na tomto systéme sa stále pracuje, je zdokonaľovaný a jeho plná funkčnosť by mala byť okolo roku 2035. Samozrejme je dobrou správou pre ľudstvo,že na takomto monitorovacom a ochrannom systéme sa začalo pracovať a jeho správnosť dokazujú ďalšie a ďalšie závery vedeckých výskumov našej planéty o viacerých kolíznych stavoch s vesmírnymi telesami.
Budúcnosť ukáže či človek zvládne vesmírne návštevy,ktoré aj v minulosti výrazne zmenili chod života na zemi, ale nám nebráni sledovať nebeské divadlo nočnej oblohy,tak ako pred niekoľkými týždňami , dvaja žiariaci spoločníci Venuša Jupiter na podvečernej oblohe .

  • 0Náhodný obrázok z albumov

...z kukurici na Zobor.

Hľadať v mojom Blogu

Najnovšie komentáre

Kľúčové slová

    Moje albumy vo Fotogalérii