Skočiť na obsah


Fotografia
- - - - -

Kam kráčaš ľudské plemä?=ŽIDIA=

Napísal: Jozef50205 , 24 apríl 2009 · 297 Zobrazení

Boli to práve židia, ktorí zavraždili Boho-človeka Ježiša Krista a zvolali jeho krv na nich a svoje deti. Bola to najmä trieda farizejov, ktorá šírila nenávisť ku Kristovi. Táto trieda sa ujala vedenia židov a bola hybnou silou v odmietnutí Krista väčšinou židov. Táto trieda farizejov bola aj v ďalších dejinách hybnou silou v prenasledovaní Cirkvi. Židia boli v pozadí aj mnohých revolučných a bludárskych hnutí. Židia za svoje odmietnutie Krista boli Bohom najprv rozptýlení po celom svete a viackrát trestaní rôznymi pogromami.

Najnovšie to bolo utrpenie židov za Hitlera, holocaust. Popierať toto utrpenie, holocaust, je rovnako smiešne ako popierať účasť židov na vražde Krista a na prenasledovaní Cirkvi. V prvom prípade to znamená neuznať zhubnosť nemeckého nacizmu, ktorý povýšil Hitlera a nemecký národ nad Krista a nad jeho Cirkev a v druhom prípade, spochybnenie účasti židov na ukrižovaní Krista znamená vážne spochybnenie samotného Sv.Písma a v ňom slová samotného Krista a apoštolov:


Sv.Matúš, 23:13-35:" Beda vám farizeji...lebo zatvárate pred ľuďmi kráľovstvo nebeské. Sami totiž do neho nevchádzate, a tým, čo by chceli vojsť, nedovolíte...precestúvate more a zem, aby ste získali čo len jedného novoverca, ale keď sa ním stane, robíte z neho syna pekla, dva razy horšieho, ako ste sami...ste synmi tých, ktorí vraždili prorokov. Aj vy len dovŕšite mieru previnenia svojich otcov...aby prišla na vás všetka spravodlivá krv, vyliata na zemi..."

Sv.Ján 7,1:"Potom chodil Ježiš po Galilei. Nechcel už chodiť po Júdsku, lebo židia ho chceli zabiť." Sv.Ján 8,39-44:"Ak ste Abrahámove dietky, čiňte Abrahámove skutky ! Vy ma však chcete zabiť, mňa, ktorý som vám pravdu hlásal...Pochádzate od otca diabla a chcete uskutočniť žiadosti tohto svojho otca. On bol vrahom ľudí od počiatku..."

Sv.Pavol Solúnčanom 2,14-16: "...aj vy ste od vlastných rodákov vytrpeli to, čo tamtí od židov, ktorí zabili Pána...ani Bohu nie sú milí a všetkým ľuďom sú protivní..."

Židia tým ,že zvolali : Kristovu Krv na seba a svoje deti, zvolali na seba aj Boží hnev, ktorý ich doprevádzal počas dejín ľudstva. Aj dnes vidíme, že Izrael nemá pokoj a podľa Písma ani ho nebude mať.

Avšak nemožno všetkých židov stavať vedľa seba do jednej miestnosti . Verím, že aj dnes účinkuje Božia milosť medzi nimi, lebo Pán Boh chce spasiť každého človeka nech je takého alebo onakého vyznania viery včítane nevercov. Mnohí židia odmietajú talmudistické hodnoty a pozitívne prispievajú ľudskej spoločnosti, ale taktiež je nutné povedať, že drvivá väčšina židov je ľahostajná k náboženstvu.

Cirkev v minulosti vždy mala odvahu povedať, i keď to bola veľmi nepríjemná pravda, že sa ubližuje židom, teda kresťania ubližujú židom alebo kresťania chcú ubližovať židom,pripravujú sa na to aby ublížili židom, viď veľmi dobrý príklad z naších dejín a list slovenských biskupov našej vláde z 12. marca 1942 :
cit.

"Vysoká vláda SR !
V povedomí krívd, napáchaných na slovenskom národe talmudistickým židovstvom, nepovažovali sme za účelné zmieniť sa o opatreniach vysokej vlády SR, majúcich za cieľ vylúčiť židov z hospodárskeho a kultúrneho života nášho národa, aby staré krivdy odčinené a nové zahatené boli. Najnovšie rozšírené sú zvesti..., že židia majú byť vyhostení za hranice SR...
Ako hlásatelia a strážcovia nielen zjaveného, ale aj prirodzeného zákona Božieho, považujeme za svoju povinnosť povedať, že takéto opatrenie sa protiví prirodzenému zákonu Božiemu.".....

.... ale taktiež je nutné povedať o modlitbách katolíkov za židov:
Modlitba podľa pápeža Jána XXIII.:

"Modlime sa aj za židov, aby Boh Pán náš ráčil im zjaviť svoju tvár, aby aj oni spoznali vykupiteľa všetkých, Ježiša Krista, Pána Nášho.

Všemohúci večný Bože, ktorý si dal Abrahámovi a jeho potomkom svoje prísľuby, vyslyš dobrotivo modlitby svojej Cirkvi, aby ľud oddávna vyvolený mohol dôjsť k plnosti vykúpenia..."

A my katolíci sa v troj dní Veľkej noci úprimne modlíme aj za našich starších bratov židov / citujem biskupa , i keď ja som nikde a nikdy nepočul , aby nás kresťanov židia volali mladšími bratmi, / z ktorých rodu Jakubovho vystúpila na nebesia Hviezda jasná, náš Spasiteľ a Pán ktorý bude svetu panovať až do skonania vekov, čomu bude predchádzať jeho druhý príchod na svet.

Už sa stalo praktikou , že spolu so židmi, ale i štátom Izrael pevne stojíme na základoch demokracie, rsp. máme záujem aby to tak bolo , i keď je každému jasné, že nepriateľské postoje mnohých arabských štátov voči politike Izraela pri nezáujme uznať štát Palestína budú sa iba stupňovať a je dosť možné, že niektorí z arabských radikálnych multimilionárov len nakoniec dá vyrobiť jadrovú nálož a na ostatné ani nechcem pomyslieť.....
Iran ústami svojho prezidenta jasne dáva svetu najavo postoj k štátu Izrael a ten je tak radikálny, že to nebude iba jedná jadrová nálož .

Za mnohé čo sa vo svete dialo a deje si môžu ľudia sami, od fanatických vyznávaní náboženstiev,cestou pomalej, ale istej likvidácie životného prostredia planéty,cez nenásytné a hlavne veľmi rýchle zbohatnutie a to za každú cenu i za tu, že svetom vládne najväčšia novodobá finančná a hospodárska kríza, ved čo, kašlať na iných , hlavne že ja mám.... a tu niekde je problém, najmä u židov, pretože oni vždy mali dosť, boli a sú tými najlepšími financmajstrami, dokonca aj na kríze vedia zarobiť,.....a štát Izrael? Vraj nepoznajú súčasnú krízu, rsp. všetci si u nich ukladajú majetky,... čo keby bolo horšie ? Takže je pravdou kvákajúcich?.... že USA odmietli Izraelom navrhnutý útok na Iran, a tak vzniká hypotekárna kríza, ktorá strhla svet do tohto sviňstva, ktorého sme svedkami?
A tak máme novú teóriu : Kto môže za túto svetovú patáliu,hospodársko finančný marazmus,úpadok,krízu takých rozmerov,čo ľudstvo nezažilo ? ... vraj židom sa môžme poďakovať . No , bolo by to veľmi ľahké označenie vinníka, z toho sme už vyrástli... i keď tí na tej vlne primitivizmu veľmi radi označujú za všetko zlo vo svete práve iba židov... no pravdou je , že .....no predsa niekto vinný musí byť, ja by som povedal, že sú to tí , čo vždy boli bez chrbtovej kosti, keď sa týkalo peňazí a majetkov.Punktum a sú tam všetci,teda hlavne židia,kresťania,moslimovia,neverci aj červíci , jednoducho a ..... všetci, aby to nebolo iba na židov, ako to ľúbia hovoriť tí primitívi .

A kde je skutočná pravda ? Nuž , tú nech si každý sám hľadá.

Končím slovami z Písma, však asi je načase a neviem, či niekto bude týmto riadkom rozumieť, ale je to téma na pokračovanie a v ďalšej kapitole budem pertraktovať kresťanov :

Matúš, 23, 38-39:" Hľa, váš dom sa vám zanechá pustý. Lebo hovorím vám:Odteraz ma už neuvidíte, kým ma neprivítate slovami:Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.!" .... a je to naše prianie.

  • 0Náhodný obrázok z albumov

..  lán pšenice.

Hľadať v mojom Blogu

Najnovšie komentáre

Kľúčové slová

    Moje albumy vo Fotogalérii