Skočiť na obsah


Fotografia
* * * - - 1 hlasov

Veterné mlyny.

Napísal: Jozef50205 , 15 september 2009 · 413 Zobrazení

" Hľa,ja pošlem svojho anjela a pripraví predo mnou cestu.I zaraz príde do svojho chrámu Panovník,ktorého hľadáte, a anjel zmluvy,ktorého si žiadate.Hľa príde,hovorí Pán zástupov- ktože vydrží deň jeho príchodu,kto obstojí,keď sa zjaví?Veď je on ako roztápajúci oheň a ako zelina práčov.
I sadne si a bude vytápať a čistiť striebro, a vyčistí synov Léviho.Prečistí ich ako zlato a striebro,takže budú prinášať Pánovi obetu v spravodlivosti.
Vtedy sa Pánovi zapáči obeta Júdu a Jeruzalema ako v dňoch dávnych,ako v rokoch predošlých.
Priblížim sa k vám na súd a budem rýchlym svedkom proti čarodejom,cudzoložníkom,krivoprísažníkom a tým, čo znásilňujú nádenníkov,vdovy a siroty,pokorujú cudzinca a neboja sa ma-hovorí Pán zástupov.
Lebo ja, Pán, som sa nezmenil a vy, synovia Jakubovi, ste nezahynuli. " Biblia,kniha proroka Malachiáša, kapitol 3 ,1-6.

Mám rád čítanie z knihy proroka Malachiáša , a vždy keď ma niečo ťaží siahnem aj po takýchto riadkoch,ako som citoval v záhlaví môjho príspevku.
Sedím pri otvorenom okne s výhľadom na dvor a snažím sa zosmoliť pár riadkov o živote posledných dní,ktorými som prešiel a prechádzam. Nie je to jednoduché,ak pred sebou tlačíte káru ktorá je z mesiaca na mesiac, z týždňa na týždeň ťažšia,neovládateľnejšia,keď sa vám všetko sype na hlavu a vy i keď večer líhate psychicky po celom dni vyčerpaný nemáte pocit,že ste urobili všetko,tak aby to bolo na druhý deň jednoduchšie.Hovorím o tom, čo tento náš svet gniavi už dlhé mesiace,o finančnej,hospodárskej kríze, ktorá valcuje skoro všetko a skoro všetkých. Ak, čo nemám veľmi rád tento výraz, ale vhodnejší sa nenájde, by som svojou prácou žil a pracoval iba pre seba a svoju rodinu bral by som to možno športovo a povedal, ako sa spieva v pesničke:".. a ráno jedú dál," ale je tu aj v mojom podaní firma a zamestnanci, a to je obrovská zodpovednosť, hlavne ak viac ako desať rokov prosperujete a dnes neviete,ako zajtra zaplatiť elektriku,telefóny,všetky služby a najmä svojich zamestnancov včítane odvodov.

Riadky ,či už zo Starého zákona,Nového zákona má dokážu uspokojiť,dať myšlienky do súvislosti a mnohokrát má privedú nielen na iné myšlienky,ale má aj navedú na ďalšie postupy v týchto zlých časoch. Ostať čestným,pravdovravným,charakterným, vždy a za každých okolností, či už voči svojim zamestnancom, obchodným partnerom,bankovým úradníkom,voči svojim blízkym, to je krédo,ktoré nestratí nikdy svoj lesk. Tak to vyzerá,že toto a Biblia je už jediné čo mnohokrát nielen mne ostáva. Je mnoho podnikateľov, čo takto zmýšľa a koná,i keď zrovna si nelistujú v Starom zákone, ale chcú ostať pred svetom " rovný, "a verte je to veľmi ťažké. Nie žeby som sa zmieril so zlou situáciou, to nikdy ,a vždy viem zabojovať a aj humor má zatiaľ neopúšťa, ale toto je neúprosný boj ako v Miquelovi de Cervantes a veterné mlyny sa krútia rýchlejšie a rýchlejšie...
A či má zomelú ? Do konca mesiaca budem múdrejší.

  • 0Náhodný obrázok z albumov

Pod Zoborom.

Hľadať v mojom Blogu

Najnovšie komentáre

Kľúčové slová

    Moje albumy vo Fotogalérii