Skočiť na obsah


Fotografia
* * - - - 1 hlasov

Citát `Príroda stvorila ľudí šťastných a dobrých, kým spoločnosť ich kazí a zbedačuje´

Napísal: ketchup , 25 január 2009 · 562 Zobrazení

Rousseau vychádza z týchto požiadaviek (zásad) a v súlade s princípom prirodzenosti dieťaťa, majú zodpovedať
osobitné formy výchovy a vyučovanie;
výchova má mať pracovný charakter, pričom treba dbať,
aby sa maximálne rozvíjala samostatnosť a iniciatíva žiakov;
rozumovú výchovu má predchádzať
a potom s ňou paralelne ísť rozvíjanie telesných síl a zmyslových orgánov žiakov.


Nemožno však záverom nezdôrazniť, že jeho teória „prirodzenej výchovy“ je založená na nesprávnych idealistických náhľadoch, že vedie Rousseaua k mnohým nesprávnym záverom. Napríklad vedie ho k nesprávnemu hodnoteniu predchádzajúcej kultúry ľudstva, podceňovaniu pevných systematických vedomostí ako základného predpokladu výchovnej práce a rozvoja osobnosti, idealizovaniu prírody a z toho pochádzajúcemu prehnanému individualizmu.


Najväčšieho omylu sa tu Rousseau dopustil, keď myslel že výchovu dieťaťa možno uskutočniť mimo spoločnosti, že jeho individuálna voľná výchova v idealizovanej prírode ho pripravý lepšie pre spoločenský život než kolektívna výchova v spoločnosti.

Je to naozaj tak?Čo poviete ostatní na to ?
:innocent:

Doplnené:
Verí v možnosť uvedomenia si osobného boha v emocionálnom náboženskom prežívaní, pričom racionálne zostáva boh neuchopiteľný. Viď. citát... Človek je od prírody dobrý, spoločnosť ho pokazila...  • 0Slávne zvolanie : „Svedomie, svedomie, božský inšting, nesmrteľný a nebeský hlas, spoľahlivý sprievodca nevedomej a obmedzenej , no inteligentnej a slobodnej bytosti, neomylný sudca dobra a zla, ktorý robí človeka podobným Bohu ! ˝ Celá „Kritika praktického rozumu ˝.
    • 0
Podstatou jeho učenia bolo, že ľudia sa rodia dobrí a kazia sa až vinou spoločnosti. Volal po návrate k prírode a k ľudskej prirodzenosti, ktorú nevidel v novodobých dejinách, ktoré človeka uvrhly do okovov konvencií a nezmyselných rádov.
    • 0
aj Rousseau sa môže mýliť, ako sa mýlilo x ďalších mysliteľov, ktorí si mysleli, že objavili formulku života, šťastia, spoločnosti, či kdečoho.človek má zvieracie inštinkty, výchova z neho robí nezviera s prípadným svedomím u niekoho prevládne to zviera

Verí v možnosť uvedomenia si osobného boha v emocionálnom náboženskom prežívaní, pričom racionálne zostáva boh neuchopiteľný. Viď. citát... Človek je od prírody dobrý, spoločnosť ho pokazila...

osobný boh s tým nič nemá ... osobný boh je možný aj bez emocionálneho náboženského prežívaniaaj mačka je od prírody dobrá ... a potom sa pohráva s myšou, aby mala krehšie mäsko
    • 0