Skočiť na obsah


Fotografia
- - - - -

CPU na 100%


 • Prosím prihláste sa ak chcete odpovedať
Téma má 1 príspevok

#1 janmoli

janmoli

  Newbie

 • Members
 • 1 príspevkov
 • 1 tém

Príspevok bol napísaný: 31. August 2008 - 09:26:51

prosim o analýzu logu, CPU skáče s 5 na 100% nod32 nič nenašiel

[code]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 10:26:17, on 31. 8. 2008
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\DllHost.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
C:\Program Files\HPQ\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE
C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe
C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe
C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe
C:\Program Files\HPQ\IAM\bin\asghost.exe
C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
C:\WINDOWS\system32\mqtgsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\PROGRA~1\HPQ\Shared\HPQTOA~1.EXE
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = [url="http://www.google.sk/"]http://www.google.sk/[/url]
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = [url="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"]http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157[/url]
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = [url="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896"]http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896[/url]
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = [url="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896"]http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896[/url]
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = [url="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"]http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157[/url]
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = [url="http://www.hp.com/"]http://www.hp.com/[/url]
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O2 - BHO: HP Credential Manager for ProtectTools - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - C:\Program Files\HPQ\IAM\Bin\ItIeAddIN.dll
O4 - HKLM\..\Run: [MsmqIntCert] regsvr32 /s mqrt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PTHOSTTR] C:\Program Files\HPQ\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE /Start
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe C:\PROGRA~1\HPQ\IAM\Bin\AsTsVcc.dll,RegisterModule
O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start
O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\Sminst\Recguard.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] C:\WINDOWS\Creator\Remind_XP.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Scheduler] C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportovať do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Zdroje informácií - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - [url="http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1219684814109"]http://www.update.microsoft.com/windowsupd...b?1219684814109[/url]
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - [url="http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1219771448390"]http://update.microsoft.com/microsoftupdat...b?1219771448390[/url]
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - [url="https://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab"]https://fpdownload.macromedia.com/pub/shock...ash/swflash.cab[/url]
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: OneCard - C:\Program Files\HPQ\IAM\Bin\AsWlnPkg.dll
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: PC Angel (PCA) - SoftThinks - C:\WINDOWS\SMINST\PCAngel.exe

--
End of file - 8544 bytes[/code]

Tento príspevok upravil valcik, 31. August 2008 - 09:29:45
code tag

 • 0

#2 Sniper

Sniper

  Aim and Shoot

 • Retired Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 22674 príspevkov
 • 1068 tém

Príspevok bol napísaný: 31. August 2008 - 15:45:01

Zásadný problém tam nevidím žiadny. Spusti si Správcu úloh a sleduj ktorý proces skáče na 100% vo využití procesora.
 • 0