Skočiť na obsah


Fotografia
- - - - -

klm121 log


 • Prosím prihláste sa ak chcete odpovedať
Téma má 8 príspevkov

#1 klm121

klm121

  Newbie

 • Members
 • 4 príspevkov
 • 1 tém

Príspevok bol napísaný: 15. September 2008 - 16:36:27

Poprosim pozriet, strasne pomaly mi nacitava net, pritom na druhom pocitaci ide normalne.
Vdaka.

[code]
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 17:23:13, on 15. 9. 2008
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files\DigitalPersona\Bin\DpAgent.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe
C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP QuickTouch\HPKBDAPP.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\Windows\WindowsMobile\wmdSync.exe
C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe
C:\Windows\ehome\ehtray.exe
C:\ProgramData\Macrovision\FLEXnet Connect\6\ISUSPM.exe
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe
C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtStackServer.exe
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclMSBTSrv.exe
C:\hp\kbd\kbd.exe
C:\Program Files\QIP\qip.exe
C:\Windows\System32\mobsync.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Users\Matúš Klobušický\Desktop\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=cs_sk&c=81&bd=Pavilion&pf=laptop
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=cs_sk&c=81&bd=Pavilion&pf=laptop
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=cs_sk&c=81&bd=Pavilion&pf=laptop
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Podpora odkazu pro Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - (no file)
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start
O4 - HKLM\..\Run: [OnScreenDisplay] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP QuickTouch\HPKBDAPP.exe
O4 - HKLM\..\Run: [UCam_Menu] "C:\Program Files\CyberLink\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\YouCam" update "Software\CyberLink\YouCam\1.0"
O4 - HKLM\..\Run: [DpAgent] C:\Program Files\DigitalPersona\Bin\dpagent.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] [ProgramFilesFolder]Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe
O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WAWifiMessage] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdSync.exe
O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden
O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ISUSPM] "C:\ProgramData\Macrovision\FLEXnet Connect\6\ISUSPM.exe" -scheduler
O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportovať do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Send image to &Bluetooth Device... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
O8 - Extra context menu item: Send page to &Bluetooth Device... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~2.0_0\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~2.0_0\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Odoslať do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&oslať do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra button: HP Smart Select - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
O13 - Gopher Prefix:
O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Com4Qlb - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4Qlb.exe
O23 - Service: Biometric Authentication Service (DpHost) - DigitalPersona, Inc. - C:\Program Files\DigitalPersona\Bin\DpHostW.exe
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe
O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: QuickPlay Background Capture Service (QBCS) (QPCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\QPCapSvc.exe
O23 - Service: QuickPlay Task Scheduler (QTS) (QPSched) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\QPSched.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--
End of file - 11511 bytes [/code]
 • 0

#2 Sniper

Sniper

  Aim and Shoot

 • Retired Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 22674 príspevkov
 • 1068 tém

Príspevok bol napísaný: 15. September 2008 - 21:20:24

Zásadný problém tam nevidím, ale máš tam dosť vecí nainštalovaných. Prečistil by som to nejakým anti-spyware, najlepšie asi SpyBot-om.

Toto neviem čo je, viešo čo to je?:
[code]C:\ProgramData\Macrovision\FLEXnet Connect\6\ISUSPM.exe[/code]

Toto tiež vyzerá divne, asi to má súvislosť s Hewlett-Packard, toho tam máš fakt dosť:
[code]C:\hp\kbd\kbd.exe[/code]

Tieto veci môžeš fixnúť:
[code]O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)[/code]

Tieto veci neviem čo sú a k čomu majú byť:
[code]O4 - HKLM\..\Run: [SynTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UCam_Menu] "C:\Program Files\CyberLink\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\YouCam" update "Software\CyberLink\YouCam\1.0"

O4 - HKLM\..\Run: [DpAgent] C:\Program Files\DigitalPersona\Bin\dpagent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [ISUSPM] "C:\ProgramData\Macrovision\FLEXnet Connect\6\ISUSPM.exe" -scheduler[/code]

Toto by sa mohlo fixnúť:
[code]O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?[/code]

Toto určite fixni:
[code]O13 - Gopher Prefix:[/code]

Toto sa mi nepozdáva:
[code]O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe[/code]

Stiahni si z netu SpyBot Search and Destroy, aktualizuj databázu a preskenuj PC. Čo nájde to zmaž a potom si znovu vytvor log a to čo som vypísal ak tam uvidíš tak to fixni.
 • 0

#3 klm121

klm121

  Newbie

 • Members
 • 4 príspevkov
 • 1 tém

Príspevok bol napísaný: 16. September 2008 - 18:20:52

No tie veci co si napisal som fixol, ale ked som spravil log znova stale tam boli.

Toto neviem ani ja co je
[code]C:\ProgramData\Macrovision\FLEXnet Connect\6\ISUSPM.exe[/code]

To s HP mas pravdu, je mozne, ze tam toho bude dost vela, kedze NB, tlaciaren, dok, klavesnicu mam od HP, a ak je ku vsetkemu nejaky driver...

Z tych co nevies co je co, je to asi takto:
Toto je k touchpadu.
[code]O4 - HKLM\..\Run: [SynTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe[/code]
Toto je ku webkamere.
[code]O4 - HKLM\..\Run: [UCam_Menu] "C:\Program Files\CyberLink\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\YouCam" update "Software\CyberLink\YouCam\1.0"[/code]
Toto je k snimacu prstov.
[code]O4 - HKLM\..\Run: [DpAgent] C:\Program Files\DigitalPersona\Bin\dpagent.exe[/code]
Toto su nejake nastavenia LightScribe.
[code]O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden[/code]
To posledne neviem ani ja.

Toto tiez neviem co je.
[code]O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe[/code]
 • 0

#4 Sniper

Sniper

  Aim and Shoot

 • Retired Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 22674 príspevkov
 • 1068 tém

Príspevok bol napísaný: 16. September 2008 - 18:35:07

Preskenuj si počítač tým SpyBotom. Ten by niekoľko vecí mal odstrániť. Najmä tá hodnota O13 sa mi nepozdáva, to by tam nemalo byť.
 • 0

#5 klm121

klm121

  Newbie

 • Members
 • 4 príspevkov
 • 1 tém

Príspevok bol napísaný: 17. September 2008 - 17:48:43

No tak preskenoval som ho aj SpyBotom aj Ad-aware-om, naslo nejake dve veci. Ale tie veci co som mal fixnut sa drzia ako klieste. Stale su tam.
 • 0

#6 Sniper

Sniper

  Aim and Shoot

 • Retired Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 22674 príspevkov
 • 1068 tém

Príspevok bol napísaný: 17. September 2008 - 17:59:50

OK ukáž mi nový log. Potrebujem vidieť čo tam ešte je a čo zmizlo.
 • 0

#7 klm121

klm121

  Newbie

 • Members
 • 4 príspevkov
 • 1 tém

Príspevok bol napísaný: 18. September 2008 - 07:54:38

Tu je:

[code]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 8:53:33, on 18. 9. 2008
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files\DigitalPersona\Bin\DpAgent.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe
C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP QuickTouch\HPKBDAPP.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\Windows\WindowsMobile\wmdSync.exe
C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe
C:\Windows\ehome\ehtray.exe
C:\ProgramData\Macrovision\FLEXnet Connect\6\ISUSPM.exe
C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclMSBTSrv.exe
C:\hp\kbd\kbd.exe
C:\Users\Matúš Klobušický\Programy\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=cs_sk&c=81&bd=Pavilion&pf=laptop
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=cs_sk&c=81&bd=Pavilion&pf=laptop
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=cs_sk&c=81&bd=Pavilion&pf=laptop
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Podpora odkazu pro Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - (no file)
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start
O4 - HKLM\..\Run: [OnScreenDisplay] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP QuickTouch\HPKBDAPP.exe
O4 - HKLM\..\Run: [UCam_Menu] "C:\Program Files\CyberLink\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\YouCam" update "Software\CyberLink\YouCam\1.0"
O4 - HKLM\..\Run: [DpAgent] C:\Program Files\DigitalPersona\Bin\dpagent.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] [ProgramFilesFolder]Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe
O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WAWifiMessage] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdSync.exe
O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden
O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ISUSPM] "C:\ProgramData\Macrovision\FLEXnet Connect\6\ISUSPM.exe" -scheduler
O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportovať do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Send image to &Bluetooth Device... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
O8 - Extra context menu item: Send page to &Bluetooth Device... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~2.0_0\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~2.0_0\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Odoslať do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&oslať do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra button: HP Smart Select - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O13 - Gopher Prefix:
O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Com4Qlb - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4Qlb.exe
O23 - Service: Biometric Authentication Service (DpHost) - DigitalPersona, Inc. - C:\Program Files\DigitalPersona\Bin\DpHostW.exe
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe
O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: QuickPlay Background Capture Service (QBCS) (QPCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\QPCapSvc.exe
O23 - Service: QuickPlay Task Scheduler (QTS) (QPSched) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\QPSched.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\TuneUpDefragService.exe,-1 (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\Windows\System32\TuneUpDefragService.exe
O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--
End of file - 12129 bytes[/code]
 • 0

#8 Daekin

Daekin

  Commander

 • Active Members
 • PipPipPipPip
 • 350 príspevkov
 • 2 tém

Príspevok bol napísaný: 19. September 2008 - 13:50:00

Ten ISUSPM.exe je autoupdate pre nieco. Viem, ze mne sa instaloval s aplikaciami od Corelu. Inak potom FLEXnet je proces pre licencie programov - zvykne byt spusteny ako Windows proces a zabezpecuje spravne overenie licencii pre programy, ktore ho vyuzivaju. Bez neho by sa tieto aplikacie odmietli spustit.
 • 0

#9 Sniper

Sniper

  Aim and Shoot

 • Retired Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 22674 príspevkov
 • 1068 tém

Príspevok bol napísaný: 19. September 2008 - 17:42:18

Mne sa tam najviac nepozdáva toto:

[code]O13 - Gopher Prefix:[/code]

To by tam nemalo byť, O13 sú vždy zlé hodnoty. Skús si na nete pohľadať o tom info ako to odstrániť.
 • 0