Skočiť na obsah


Fotografia
- - - - -

Spyker log


  • Prosím prihláste sa ak chcete odpovedať
Téma nemá žiadne príspevky

#1 Spyker

Spyker

    Newbie

  • Members
  • 1 príspevkov
  • 1 tém

Príspevok bol napísaný: 19. October 2008 - 08:53:16

Prosím o kontrolu log súborov.

V počítači mam nainštalované dva operačné systémy: Windows Vista a Windows XP. Problém je v
obydvoch operačných systémoch.
Keď spustím Internet Explorer, tak mi nenabehne Google, ale najskôr mi Kaspersy Antivirus
ohlási varovanie, ze sa pokušam sťahovať vírus (Trojan-Clicker.HTML.IFrame.wq) z adresy
web.hyj008.info/index.htm a iba potom sa načíta Google. Keď klikám ďalej na
Internete, tak sa mi zobrazuje to isté (alebo podobné) varovné hlásenie od Kaspersky
antivirus.
Ad-Aware mi ukazuje, že počítač mam čistý. Kaspersky Antivirus mi ukazuje tiež, že počítač
mám čistý.

HijackThis log súbor pod Windows Vista:
----------------------------------------------
[code]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 7:55:36, on 19. 10. 2008
Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16711)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe
C:\Windows\RtHDVCpl.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ievkbd.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X IDE Setup] C:\Windows\JM\JMInsIDE.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
O8 - Extra context menu item: Add to Banner Ad Blocker - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ie_banner_deny.htm
O9 - Extra button: Web traffic protection statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\SCIEPlgn.dll
O13 - Gopher Prefix:
O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd3.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\adialhk.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\kloehk.dll
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
O23 - Service: Kaspersky Internet Security (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\TuneUpDefragService.exe,-1 (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\Windows\System32\TuneUpDefragService.exe

--
End of file - 3768 bytes[/code]
HijackThis log súbor pod Windows XP:
-------------------------------------------
[code]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 7:49:06, on 19.10.2008
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.20900)
Boot mode: Normal

Running processes:
H:\WINDOWS\System32\smss.exe
H:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
H:\WINDOWS\system32\services.exe
H:\WINDOWS\system32\lsass.exe
H:\WINDOWS\system32\svchost.exe
H:\WINDOWS\System32\svchost.exe
H:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
H:\WINDOWS\Explorer.EXE
H:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe
H:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
H:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
H:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
H:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe
H:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
H:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
H:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
H:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
H:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/
O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - H:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ievkbd.dll
O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "H:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X Configure] H:\WINDOWS\system32\JMRaidTool.exe boot
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE H:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE H:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: ERUNT AutoBackup.lnk = H:\Program Files\ERUNT\AUTOBACK.EXE
O8 - Extra context menu item: Add to Banner Ad Blocker - H:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ie_banner_deny.htm
O9 - Extra button: Web traffic protection statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - H:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\SCIEPlgn.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - H:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - H:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O13 - Gopher Prefix:
O20 - AppInit_DLLs: H:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd.dll,H:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd3.dll,H:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\adialhk.dll,H:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\kloehk.dll
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - H:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
O23 - Service: Kaspersky Internet Security (AVP) - Kaspersky Lab - H:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - H:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - H:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

--
End of file - 4518 bytes[/code]
  • 0