Skočiť na obsah


Fotografia
- - - - -

Prestáva mi načítavať net


 • Prosím prihláste sa ak chcete odpovedať
Téma má 1 príspevok

#1 ErikaB

ErikaB

  Newbie

 • Members
 • 1 príspevkov
 • 1 tém

Príspevok bol napísaný: 4. December 2008 - 15:28:14

Prosím o kontrolu logu. PC beží zdanlivo v poriadku, ale často sa mi stáva, že mi prestane načítavať internetové stránky a musím odpojiť modem. Po novom pripojení modemu je všetko OK.
Ďakujem


[code]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 15:21:31, on 4. 12. 2008
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\LangSoft\OETRN.EXE
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master 2\MMonitor.exe
C:\Documents and Settings\Doma\Local Settings\Data aplikací\Google\Update\GoogleUpdate.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\Program Files\totalcmd\TOTALCMD.EXE
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = <a target="_blank" href="http://www.bsplayer-search.com/startpage">http://www.bsplayer-search.com/startpage</a>
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = <a target="_blank" href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157">http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157</a>
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = <a target="_blank" href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896">http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896</a>
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = <a target="_blank" href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896">http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896</a>
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = <a target="_blank" href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157">http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157</a>
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = <a target="_blank" href="http://windowsupdate.microsoft.com/">http://windowsupdate.microsoft.com/</a>
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll
O2 - BHO: XTTBPos00 - {055FD26D-3A88-4e15-963D-DC8493744B1D} - C:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: WebTransBHO Class - {2DB66063-BB98-466A-AA0D-3E7ACF5ED853} - C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\LangSoft\WebIE.dll
O2 - BHO: Java™ Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: WebTranslator - {BFC32E1D-EE75-4A48-BC60-104E11EE2431} - C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\LangSoft\WebIE.dll
O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll
O3 - Toolbar: BS.Player ControlBar - {2C688203-7EB3-4327-9995-1CB417BA23F9} - C:\Program Files\BS.Player ControlBar\BSToolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [C6501Sound] RunDll32 c6501.cpl,CMICtrlWnd
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [OEXPRESS] C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\LangSoft\OETRN.EXE
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [OM2_Monitor] "C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master 2\MMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Doma\Local Settings\Data aplikací\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Office Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: WebTran - {7E6A20FB-153F-402c-A84B-1A64E1955D3D} - C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\LangSoft\WebIE.dll
O9 - Extra button: Zdroje informací - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {BFC32E1D-EE75-4A48-BC60-104E11EE2431} - (no file)
O9 - Extra button: (no name) - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748449} - C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\LangSoft\WebIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Nastaviť prekladač - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748449} - C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\LangSoft\WebIE.dll
O9 - Extra button: (no name) - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748450} - C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\LangSoft\WebIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Slovník - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748450} - C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\LangSoft\WebIE.dll
O9 - Extra button: (no name) - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748451} - C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\LangSoft\WebIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Preložiť &označený text - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748451} - C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\LangSoft\WebIE.dll
O9 - Extra button: (no name) - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748452} - C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\LangSoft\WebIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Preložiť &stránku - {CC963627-B1DC-40E0-B52A-CF21EE748452} - C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\LangSoft\WebIE.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

--
End of file - 8916 bytes[/code]

Tento príspevok upravil Cactales, 4. December 2008 - 15:45:31
CODE

 • 0

#2 Sniper

Sniper

  Aim and Shoot

 • Retired Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 22674 príspevkov
 • 1068 tém

Príspevok bol napísaný: 4. December 2008 - 18:35:11

[code]O9 - Extra button: (no name) - {BFC32E1D-EE75-4A48-BC60-104E11EE2431} - (no file)[/code]
Toto môžeš fixnúť, nepotrebná položka.

Výpadky netu ti to inak neopraví, myslím že by si mala kontaktovať svojho providera pretože v logu nevidím žiadny zásadný problém.
 • 0