Skočiť na obsah


Fotografia
- - - - -

Kontrola logu denis


 • Prosím prihláste sa ak chcete odpovedať
Téma má 2 príspevkov

#1 deniskopn

deniskopn

  Newbie

 • Members
 • 2 príspevkov
 • 1 tém

Príspevok bol napísaný: 24. May 2009 - 12:02:33

[code]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 12:54:51, on 24.5.2009
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
D:\WINDOWS\System32\smss.exe
D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
D:\WINDOWS\system32\services.exe
D:\WINDOWS\system32\lsass.exe
D:\WINDOWS\system32\svchost.exe
D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
D:\WINDOWS\system32\svchost.exe
D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
D:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
D:\WINDOWS\Explorer.EXE
D:\WINDOWS\system32\winsys2.exe
D:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe
D:\Program Files\DrayTek\Vigor318 ADSL\CnxDslTb.exe
D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
D:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
D:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe
D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
D:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe
D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
D:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe
D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.0\coIEPlg.dll
O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - D:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.0\CoIEPlg.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SW20] D:\WINDOWS\system32\sw20.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SW24] D:\WINDOWS\system32\sw24.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinSys2] D:\WINDOWS\system32\winsys2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] D:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
O4 - HKLM\..\Run: [CnxDslTaskBar] "D:\Program Files\DrayTek\Vigor318 ADSL\CnxDslTb.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RivaTunerStartupDaemon] "D:\Program Files\RivaTuner v2.06\RivaTuner.exe" /S
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "D:\Program Files\Norton Internet Security\osCheck.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] D:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon
O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] D:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon
O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "D:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [NVIDIA nTune] "D:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneCmd.exe" clear
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [SystemService] D:\Program Files\Common Files\System\wab32sr.exe
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk.disabled
O4 - Global Startup: Nokia Ovi Suite.lnk.disabled
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - D:\Program Files\ICQ6.5\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - D:\Program Files\ICQ6.5\ICQ.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EDC4178C-D161-4ED6-9419-7B07D23C1C2B}: NameServer = 195.146.128.62 195.146.132.58
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - D:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - D:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - D:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - D:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe
O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - D:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Convalida password di Symantec IS (ISPwdSvc) - Unknown owner - D:\Program Files\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe (file missing)
O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - D:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE
O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
O23 - Service: nTune Service (nTuneService) - NVIDIA - D:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - D:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - D:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe
O23 - Service: TwonkyMedia - PacketVideo - D:\Program Files\Nokia\Nokia Home Media Server\Media Server\TwonkyMedia.exe

--
End of file - 7023 bytes[/code]
 • 0

#2 Sniper

Sniper

  Aim and Shoot

 • Retired Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 22674 príspevkov
 • 1068 tém

Príspevok bol napísaný: 26. May 2009 - 16:24:55

[code]D:\WINDOWS\system32\winsys2.exe[/code]
Toto je určite niečo čo by tam nemalo byť.

[code]O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [SystemService] D:\Program Files\Common Files\System\wab32sr.exe[/code]
Tiež niečo čo by bolo dobré fixnúť.

Rebootni sa do safe modu, fixni tie hodnoty a súbory odstráň. Možno by pomohol lepší antivír alebo nejaký antispyware. Po reštarte by to už malo byť OK.
 • 0

#3 deniskopn

deniskopn

  Newbie

 • Members
 • 2 príspevkov
 • 1 tém

Príspevok bol napísaný: 15. October 2009 - 21:16:36

[b]Prosím o kontrolu logu vopred ďakujem...[/b]

[code]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 22:09:58, on 15.10.2009
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
D:\WINDOWS\System32\smss.exe
D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
D:\WINDOWS\system32\services.exe
D:\WINDOWS\system32\lsass.exe
D:\WINDOWS\system32\svchost.exe
D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
D:\WINDOWS\system32\svchost.exe
D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
D:\WINDOWS\Explorer.EXE
D:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
D:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe
D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
D:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe
D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
D:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
D:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
D:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe
D:\Program Files\DrayTek\Vigor318 ADSL\CnxDslTb.exe
D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
D:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe
D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.0\coIEPlg.dll
O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - D:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.0\CoIEPlg.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SW20] D:\WINDOWS\system32\sw20.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SW24] D:\WINDOWS\system32\sw24.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] D:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
O4 - HKLM\..\Run: [CnxDslTaskBar] "D:\Program Files\DrayTek\Vigor318 ADSL\CnxDslTb.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RivaTunerStartupDaemon] "D:\Program Files\RivaTuner v2.06\RivaTuner.exe" /S
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "D:\Program Files\Norton Internet Security\osCheck.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] D:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon
O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] D:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon
O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "D:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [NVIDIA nTune] "D:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneCmd.exe" clear
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [SystemService] D:\Program Files\Common Files\System\wab32sr.exe
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk.disabled
O4 - Global Startup: Nokia Ovi Suite.lnk.disabled
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: E&xportovať do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Odeslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - D:\Program Files\ICQ6.5\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - D:\Program Files\ICQ6.5\ICQ.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - D:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - D:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - D:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe
O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - D:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Convalida password di Symantec IS (ISPwdSvc) - Unknown owner - D:\Program Files\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe (file missing)
O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - D:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE
O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
O23 - Service: nTune Service (nTuneService) - NVIDIA - D:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - D:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - D:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe
O23 - Service: TwonkyMedia - PacketVideo - D:\Program Files\Nokia\Nokia Home Media Server\Media Server\TwonkyMedia.exe

--
End of file - 7854 bytes
[/code]

Tento príspevok upravil Cactales, 15. October 2009 - 21:52:53
doplnené CODE; pripojené k staršej téme od deniskopn

 • 0