Skočiť na obsah


Fotografia
- - - - -

Kontrola PC


  • Prosím prihláste sa ak chcete odpovedať
Téma nemá žiadne príspevky

#1 bulls999

bulls999

    Newbie

  • Members
  • 2 príspevkov
  • 2 tém

Príspevok bol napísaný: 17. February 2011 - 19:01:13

prosim o pomoc skontrolovat log z hijackthis, či tam nie je žiadny virus lebo sa nemôžem zbaviť vo firefoxe pri vytvorení novej založky sa mi vždy objaví search 13. Ďakujem

[code]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 17:30:41, on 17.2.2011
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe
C:\Program Files\Common Files\ABBYY\FineReader\10.00\Licensing\PE\NetworkLicenseServer.exe
C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
C:\Program Files\iWin Games\iWinTrusted.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\WINDOWS\system32\WISPTIS.EXE
C:\Program Files\u!!warez!!\u!!warez!!.exe
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://search13.net/search.php?clid=486&q=%s
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://search13.net/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://search13.net/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search13.net/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search13.net/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search13.net/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://search13.net/
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://start.facemoods.com/?a=ppcb&s={searchTerms}&f=4
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
R3 - URLSearchHook: iWin Toolbar - {ce0c2586-da36-452b-acdb-320d9bcb19bf} - C:\Program Files\iWin\tbiWin.dll
O2 - BHO: vShare Plugin - {043C5167-00BB-4324-AF7E-62013FAEDACF} - C:\Program Files\vShare\vshare_toolbar.dll
O2 - BHO: MediaBar - {28387537-e3f9-4ed7-860c-11e69af4a8a0} - C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\ToolBar\imeshdtxmltbpi.dll
O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\ConduitEngine.dll
O2 - BHO: UrlHelper Class - {474597C5-AB09-49d6-A4D5-2E8D7341384E} - C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll
O2 - BHO: cashtitan browser enhancer - {601E258F-A077-EBD7-FF5B-CAE496C687C2} - (no file)
O2 - BHO: facemoods Helper - {64182481-4F71-486b-A045-B233BD0DA8FC} - C:\Program Files\facemoods.com\facemoods\1.4.17.1\bh\facemoods.dll
O2 - BHO: IEHlprObj Class - {8CA5ED52-F3FB-4414-A105-2E3491156990} - C:\Program Files\iWin Games\iWinGamesHookIE.dll
O2 - BHO: Games.com Toolbar Loader - {b07040d6-4cb3-4af4-8a5c-038b7cd8a5d8} - C:\Program Files\Games.com Toolbar\gamescomtb.dll
O2 - BHO: iWin Toolbar - {ce0c2586-da36-452b-acdb-320d9bcb19bf} - C:\Program Files\iWin\tbiWin.dll
O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: facemoods Toolbar - {DB4E9724-F518-4dfd-9C7C-78B52103CAB9} - C:\Program Files\facemoods.com\facemoods\1.4.17.1\facemoodsTlbr.dll
O3 - Toolbar: vShare Plugin - {043C5167-00BB-4324-AF7E-62013FAEDACF} - C:\Program Files\vShare\vshare_toolbar.dll
O3 - Toolbar: Games.com Toolbar - {9da1bcf1-77f5-41c5-b7c3-c597dc20752c} - C:\Program Files\Games.com Toolbar\gamescomtb.dll
O3 - Toolbar: PandoraTV Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
O3 - Toolbar: MediaBar - {28387537-e3f9-4ed7-860c-11e69af4a8a0} - C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\ToolBar\imeshdtxmltbpi.dll
O3 - Toolbar: iWin Toolbar - {ce0c2586-da36-452b-acdb-320d9bcb19bf} - C:\Program Files\iWin\tbiWin.dll
O3 - Toolbar: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\ConduitEngine.dll
O4 - HKLM\..\Run: [amd_dc_opt] C:\Program Files\AMD\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r
O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17Helper
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [u!!warez!!] "C:\Program Files\u!!warez!!\u!!warez!!.exe"
O4 - HKCU\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10l_Plugin.exe -update plugin
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Office Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {14CD42DD-ABCD-3586-DCAB-40E3693E3737} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll
O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe
O9 - Extra button: ICQ7.2 - {72EFBFE4-C74F-4187-AEFD-73EA3BE968D6} - C:\Program Files\ICQ7.2\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ7.2 - {72EFBFE4-C74F-4187-AEFD-73EA3BE968D6} - C:\Program Files\ICQ7.2\ICQ.exe
O9 - Extra button: Zdroje informací - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1290427289953
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1290444471265
O18 - Protocol: vsharechrome - {3F3A4B8A-86FC-43A4-BB00-6D7EBE9D4484} - C:\Program Files\vShare\vshare_toolbar.dll
O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\datamngr.dll C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Proces mezipaměti kategorií součástí - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
O23 - Service: ABBYY FineReader 10 PE Licensing Service (ABBYY.Licensing.FineReader.Professional.10.0) - ABBYY - C:\Program Files\Common Files\ABBYY\FineReader\10.00\Licensing\PE\NetworkLicenseServer.exe
O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe
O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: iWinTrusted - iWin Inc. - C:\Program Files\iWin Games\iWinTrusted.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: XoftSpyService - ParetoLogic Inc. - C:\Program Files\Common Files\XoftSpySE\6\xoftspyservice.exe

--
End of file - 9929 bytes[/code]

Tento príspevok upravil game, 17. February 2011 - 19:47:26
úprava cod. g.

  • 0